Rječnik manje poznatih riječi


A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z Ž
03.12.2005.

A

abalijenacija - otuđenje, ustupanje, prenošenje neke stvari na drugoga
abanacija - izgon, progonstvo
abdest - vjersko čišćenje prije namaza
abdesthana - mjesto gdje se uzima abdest
ada - riječno ostrvo
adet - tradicija, navika, običaj
aferimi - pohvale
aga - gazda, veleposjednik
ahbab - prijatelj, dost, drug
ahiret - budući vječni svijet
ahlak - moral, čudoređe
ahmak - glupan, budala
ajet - rečenica iz Kur'ana
aklimatizacija - prilagođavanje novim sredinama
akordeon - velika kromatična harmonika, rastegača
aksiom - očevidna spoznaja, činjenica
aktovka - drama u jednom činu, jednočinka; torba za spise
aktualizacija - ostvarenje zadatka, cilja
akumulacija - nakupljanje, gomilanje, zgrtanje energije
akustika - nauka o zakonima zvuka i sluha
alčak - vragolan, mangup
alim - učen čovjek
alma - jabuka
alter ego - "drugo ja", vjeran prijatelj ili pomoćnik
alternacija - preinačivanje, zamjenjivanje
alternator - stroj za proizvodnju izmjeničnih struja, dinamo
altruizam - nesebičnost, ljubav prema drugome, spremnost na žrtvovanje svojih interesa za druge
aludirati - natuknuti, govoriti tobože o jednoj stvari a ciljati na drugu, praviti aluzije
aluzija - natucanje, ciljanje riječima na nešto drugo od onoga što se kaže
amandman - popravak, dodatak nekom zakonu, prijedlog za njegovu izmjenu ili dopunu
amanet - preporuka, zavjet, svetinja
amidža - stric
arabeska - ukras u arapskom stilu
aščija - kuhar, gostioničar
aščinica - javna kuhinja, gostionica
ašćare - ašićare, otvoreno, očito, očevidno
ataraksija - stanje bez strasti, duševni mir
autoliza - omekšanje i raspadanje tkiva nakon smrti
azab - patnja, muka
azur - nebesko plavetnilo, ultramarin-boja, modrina
azuran - modar, plav, plavetan, poput neba

03.12.2005.

B

badava - besplatno; uzalud; beskorisno
bagra - fukara, banda; soj, vrsta, pasmina
bakrači - bakreni kotlovi
balija - pogrdni naziv za muslimana
bandak - stanje bez svijesti
basamak - drvena stepenica
bašluk - muslimanski nadgrobni spomenik
batal - pokvaren, nevaljast
begendisati - svidjeti se, dopasti se, izabrati
bejan - vidjelo, javno
belaj - nesreća, zlo, nevolja
berbernica - brijačnica
berićet - plodan; sreća, napredak
besida - govor
beštija - nevaljalica
bezbeli - svakako, naravno
bihuzur - uznemiren, ometan
bihuzuriti - uznemiravati, ometati
biljeg - oznaka
bionomija - nauka o zakonima života, proučava odnose organizama prema njihovoj okolini
biopsija - analiza oboljelog tjelesnog organa na temelju uzorka izrezanog sa živa čeljadeta
birvaktile - nekad, u staro vrijeme
bonaca - tišina na moru, utiha
bonsai - minijaturno ukrasno drvo uzgajano u loncu ili sanduku za cvijeće, tzv. patuljasto drveće -> LINK
Brajeva abeceda - međunarodna abeceda za slijepce; slova od najviše šest različito poredanih tačaka metalnim se šiljkom štapića utiskuje u papir, a slijepac ih s protivne strane opipom razaznaje; izumitelj Louis Braile, 1809-1852
bravada - prkos, izazivanje, junačenje
bromatologija - nauka o jelima, o hrani, o hemijskom sastavu, konzerviranju i prehrambenoj vrijednosti namirnica
budžak - kut, ugao
bukagije - lanci na nogama zatvorenika

03.12.2005.

C

cajkan - policajac
ceker - pletena torba
cekin - vrsta novca
celibat - bezbračnost; zabrana ženidbe svećenicima
celulit - nabubrenost potkožnog vezivnog tkiva, potkožni masni sloj
cer - vrsta drveta
cicija - tvrdica, škrtac
ciča-zima - velika hladnoća
ciroza - otvrdnuće i smežuranje unutarnjih organa
cista - mokraćni mjehur; zbog bolesti nastala šupljina u tijelu, ispunjena gnojem ili sukrvicom
cistitis - katar mokraćnog mjehura
cokula - vrsta drvene obuće
cukar - šećer
cvibak - dvopek, prepečeni kruh
cvikcange - kliješta
cvikeri - naočari

03.12.2005.

Č

čakarast - onaj koji je raznobojnih očiju; razrok
čakija - džepni nožić, perorez
čakšire - donja muška odjeća sa dubokim turom i uskim nogavicama
čalma - platno omotano oko fesa ili koje druge slične kape; saruk, ahmedija
čardak - zgrada drvena ili zidana ili na stupovima s izbočenim drvenim gornjim katom; spremište za kukuruz; kula stražara
čarka - malo prepucavanje, mala bitka kao uvod u glavnu bitku
čarkanje - zametanje čarke; poticanje vatre da bolje gori
čedula - potvrda
čelopek - zvizdan, žega
čeljad - djeca, ukućani
čemer - gorčina, bol, jad, patnja
čemeran - tužan, bolan, ojađen
čemerika - vrsta biljke gorkog ukusa
čibuk - cijev sa lulom na jednom kraju koja služi za pušenje
čuruk - neispravan

03.12.2005.

Ć

ćafir - kjafir, nevjernik
ćage - cigaret-papir; papir
ćefin - bijelo platno u koje se zamotava umrla osoba
ćeif - volja, prohtjev, hir, naslada
ćeifli - dobre volje, dobro raspoložen
ćenifa - zahod, WC
ćeramida - vrsta žljebastog krovnog crijepa
ćerpič - nepečena, na suncu sušena cigla
ćitab - kitab, (vjerska) knjiga
ćopav - hrom, šepav
ćosav - bezbrk, bezbrad, golobrad
ćumez - kokošinjac; mala neugledna gostionica
ćumur - ugljen
ćup - zemljani dugački lonac za mlijeko, med i sl.
ćuprija - most
ćurak - muški kaput
ćurs - govornica u džamiji sa koje se drži predavanje
ćusegija - lopatica za ugljen, za žeravicu
ćuza - zatvor, arest

03.12.2005.

D

dafizam - irski fašizam (po prezimenu generala O'Duffyja)
daidža - ujak, materin brat
daidžić - daidžin sin
daidžinica - daidžina žena
daidžišna- daidžična, daidžina kćerka
daire - def koji ima na obodu metalne pločice koje, pri udaranju u def, zveče
damar - otkucaj, žila kucavica
damla - kap, udar kapi
dan danile - dan-dani, dan-danas, još uvijek, i sada
dapače - štaviše
dar-mar - nesređeno, ispreturano, izmiješano; nered, zbrka
darvinizam - nauka o evoluciji, o postanku biljnih i životinjskih vrsta
dašak - najslabiji dah, slabo strujanje vazduha
datula - hurma
daulbaz - talambas
dažd - kiša
degenečiti - batinati
degenek - batina
dembel - lijenčina, neradnik, gotovan
ders - lekcija, nastava
despekt - prezir, omalovažavanje; poruga
deverati - mučiti se, trpjeti, životariti
devlet - carevina, država; car; sreća, zadovoljstvo, rahatluk
diferencija - razlika; razmirica
difrakcija - lom svjetlosnih zraka; savijanje
dijak - pisar, prepisivač
dilik - jurnjava
diljka - puška
dioptrija - jedinica za ječinu snage prelamanja svjetla kod optičke leće, tj. jedinica za mjerenje stupnja dalekovidnosti odnosno kratkovidnosti
dirindžiti - dirinčiti, raditi težak i mučan posao
disakord - neskladan skup zvukova; nesklad, neslaganje
disertacija - učena rasprava, teza, pisana ili štampana, u svrhu dobivanja stupnja doktora neke nauke
divan - vijeće, skupština; dvor, kuća; razgovor, besjedenje; vrsta sofe, kanabeta, otoman, sećija
diverzan - različit; svakovrstan
divizam - obožavanje diva, kult filmskih zvijezda
dizdar - zapovjednik grada; vratar kod tvrđave
doboš - bubanj
dohaberiti - dojaviti
doksat - polica
dol-taban - bježanje
dolaf - metalni doboš pri kraju željezne šipke za pržiti kahvu
dolma - nadjev; punjene paprike, paradajz itd.
domazet - priženja, koji je došao u ženinu kuću i porodicu, koji se priženio
dorat - doro, konj crvenosmeđe dlake
dorafobija - strah od životinjskog krzna
doromanija - bolestan nagon davanja darova
dova - molitva Allahu
dovabiti - dozvati, domamiti
doviti - upućivati Bogu molbu
duduk - mala jednocijevna svirala; sviraljka koju čobani prave od vrbove kore; ograničen, priglup čovjek
duhak - gornja jufka u baklave
dunjaluk - ovaj svijet
dušman - dušmanin, neprijatelj, protivnik
dušmanski - surovo, zločinački, sa mržnjom
duvak - nevjestin veo, tanka koprena kojom se mlada prekriva preko glave i lica, mladinski veo

03.12.2005.

džada - put, cesta
džahil - neznalica
dželep - stado, mnoštvo
džemaat - skup ljudi koji zajedno obavljaju molitvu
dženabet - nečist
dženaza - molitva za mrtvu osobu
džibril - melek
džinn - nevidljivo duhovno biće
džubbe - dugi mantil imama
džuz - trideseti dio Kur'ana

03.12.2005.

Đ

đerdan - ogrlica
đerdap - vrtlog, bujica
đerđef - okvir u koji se napinje platno za vezenje
đilkoš - vjetropir, dangubnik, neradnik, kavgadžija
đinđuha - minđuša, naušnica
đogat - konj bijelac
đozluci - naočale
đul-behar - rascvjetana ruža, ružin cvijet
đulistan - ružičnjak
đunah - grijeh
đuture - ukupno, paušalno
đuturum - obnemogao, nepokretan, oronuo, nesposoban za rad
đuvegija - mladoženja, zaručnik
đuzlema - vrsta slatkog jela

03.12.2005.

E

ebejka - primalja, babica
ebriometar - aparat za mjerenje stupnja pijanstva s pomoću jedne tekućine koja izgubi boju pod djelovanjem alkohola što se isparuje zajedno s dahom osobe podvrgnute pokusu; izumitelj prof. Harger, USA
eden - raj zemaljski, mjesto vječnog božanstva
edicija - izdanje, naklada
edukacija - odgoj, obrazovanje
edukcija - izdvajanje sastojaka neke tvari, izlučivanje
edžel - sudbina, kob; smrt, smrtni čas
efeminacija - pojava pri kojoj se muška osoba prikazuje kao ženska (vanjskim izgledom, odijevanjem itd.)
efidroza - prekomjerno znojenje
eglen - razgovor
egzamen - ispit
ekcem - kožno oboljenje popraćeno svrbežom i pojavama čvorića, gnojavica i ljuskica
eksplicit - sažetak, posljednje riječi tetksta
eksplicitan - izrazit, jasan, izričit, očevidan, očigledan, protumačen
el-hamdu-lillah - hvala Bogu
elestra - prirodna mješavina srebra i zlata
emin - siguran čovjek, čovjek od povjerenja
eminluk - sigurnost, bezbjednost
emir - prvak, vođa, vlastelin; vladar
endem - biljka ili životinja koja živi samo na jednom mjestu i nigdje je drugdje nema
endogamija - ženidba ženama vlastitog plemena
epitat - riječ, obično pridjev, koja se dodaje uz imenicu radi bliže oznake
estagfirullah - oprosti Bože
euforija - subjektivno dobro osjećanje kod teških bolesnika; osješanje blagostanja, veliko veselje, razdraganost
evlad - djeca, potomstvo
evlija - dobri čovjek
ezan - poziv sa minareta na namaz
ezijjet - uznemiravanje, vrijeđanje

03.12.2005.

F

Fatiha - prvo poglavlje Kur'ana
fentile - od prilike
fetišizam - pripisivanje tajanstvene nadnaravne moći nekom predmetu ili pojavi, obožavanje njegovo, idolatrija; pretjerano ili praznovjerno divljenje nekoj osobi ili stvari
fetva - pravno, šerijatsko rješenje nekog pitanja
fistula - umjetno stvoreno spajanje šupljine ili suda unutarnjeg organa s površinom tijela u obliku kanala; cjevčica kojom se izvodi takvo spajanje
fišek - papirna kesa
fonetika - nauka o tvorbi glasova
frajla - gospođica; konobarica; ulična djevojka
frišak - svjež
frogmen - čovjek-žaba, naziv za posebno opremljene ronioce
frtalj - četvrtina
frustracija - osjećaj nezadovoljstva kao posljedica zapreke, smetnja ili prekida mogućnosti zadovoljenja pojedinih nagona
fruštuk - doručak
Fui quod es, eris quod sum - Bio sam što si ti, a ti ćeš biti što sam ja (latinski napis na grobu)
fukara - siromah
futrola - kutija, navlaka, korice za čuvanje neke vrijedne stvari ili instrumenta
fuzija - spajanje, stapanje, slijevanje; spajanje dvaju ili nekoliko poduzeća u jedno

03.12.2005.

G

gabula - teško stanje, nevolja
galon - galun, posuda za tekućinu, balon (eng. 4,564 l; USA 3,785 l)
galoša - kaljača, cipela od gume za snijeg i vodu
gamografija - umjetnost crtanja notnih linija
gamonomanija - bolesna čežnja za sklapanjem braka
gamonomija - nauka o ženidbenim i svadbenim običajima
gastricizam - pokvarenost želuca, želučana bolest, poremećaj u želucu
gastritis - upala želučane sluznice
gasulhana - prostorija gdje se kupaju mrtvaci
gaučo - čuvar velikih stada konja i goveda na pampasima u Južnoj Americi; inače i naziv za mješance između doseljenika Španjolaca i starosjedilačkih indijanskih plemena u Južnoj Americi
gazija - heroj, ratni junak
geobiologija - nauka o životu Zemlje
geobotanika - nauka o rasprostiranju bilja, biljna geografija
geodezija - nauka koja se bavi proučavanjem razmjera zemlje i oblika njezine površine u cjelini
geomantija - gatanje iz pojava u pijesku ili u grudicama zemlje
globa - kazna
gloriozan - slavan, čuven, dičan, veličanstven, sjajan, bajan, glasovit
gregarizam - osobina i sklonost pojedinih životinja da žive u čoporima
guber - gunj, ćebe, pokrivač, deka
gumb - dugme, puce
gungula - metež, vreva, graja, strka, nered, galama
gurbet - putovanje u strane zemlje; stranac, tuđin; skitnica
gurman - izbirljivi izjelica, sladokusac; čovjek koji voli mnogo i dobro jesti

03.12.2005.

H

haber - vijest, glas
hadis - izreka Muhammeda a.s.
hafiz - osoba koja zna cijeli Kur'an napamet
hajdamak - prut, batina
hajir - dobro, korist
hal - stanje
halal - dozvoljeno
halaliti - oprostiti
halal-olsum - neka mu je halal
halik - stvoritelj
halvat - soba sa posebnom namjenom
hamal - nosač
hamam - kupatilo
haman - gotovo, skoro
hambar - mala gradnja za spremanje žita, silos
hambelija - imam hambelijskog mezheba
hanefija - imam hanefijskog mezheba
hanuma - gospođa, supruga
haram - zabranjeno
harem - ograđeno džamijsko dvorište; žensko odjeljenje gdje je stranim muškarcima zabranjeno ulaziti
harf - slovo
harman - gumno
hatar - volja
hatma - proučeni Kur'an
hava - zrak
hazreti - uzvišeni, blaženi, veličanstveni
hazur - hazr, pripravan, spreman, gotov na djelo
hazurala - spremajte se!
hedija - poklon, dar
hefta - sedmica
helenejse - helem nejse, bilo kako bilo, kako već bude, kako mu drago
hem - i još, te, pored toga
hepek - razni dijelovi predmeta; drška
hepiti - ukrasti
herav - kriv, nagnut
hića - žurba
hidžra - početak računanja vremena
himber - malina
himbersaft - sok od malina, malinovac
himen - djevičanska opna; djevičnjak
Hindu - skupni naziv za arijska plemena nastanjena od davnina u Indiji
hinduizam - suvremena forma brahmanizma u današnjoj Indiji
hipantrop - čovjek-konj, kentaur
hiperbolika - pretjerivanje, preuveličavanje
Hira - pećina u kojoj je Muhammed a.s. dobivao Objavu
hizmet - služiti, dvoriti
holograf - isprava, oporuka i sl., pisana vlastitom rukom potpisnika
hošaf - suho voće, kompot
hotiti - htjeti
hrsuz - lopov
hrupiti - bahnuti, iznenada stići
hućumet - vlast
humka - grob, zemlja nad grobom, raka u koju je mejt ukopan
hunjavica - kihavica
hurovina - veliki pas
hutba - hudba, propovijed koju drži imam sa minbera u džamiji petkom i o Bajramima

03.12.2005.

I

ibadet - Bogu ugodna djela
ibadullah - Božiji robovi
iblis - šejtan
ibret - pouka; primjer
interjekcija - uzvik, usklik
iskat - simbolična novčana sadaka koja se daje nakon klanjanja dženaze a pred dušu umrlog
išaret - gestakulacija, mimika
izun - dozvola, dopuštenje

03.12.2005.

J

jabandžija - stranac, tuđin
jah! - da, jeste, ah!
jambez - vez po jastucima
janjičari - rod turske vojske ukinut 1826. za vlade sultana Mahmuta II
jaramaz - zao drug
jasika - vrsta bjelogoričnog drveta
jasle - prostor u štali sa sijenom za ishranu konja i goveda
jaslice - obdanište, dječiji vrtić, za one najmlađe
jatak - postelja, ležaj; onaj koji pomaže i skriva hajduke; saučesnik, zaštitnik nekome
javašluk - sporost, lijenost, nemarnost; raspuštenost, nered
jazija - pismo, natpis; u kovanog novca ona strana na kojoj je brojem označena vrijednost
jazuk - šteta
ječerma- prsluk, dio starinske odjeće
jendek - hendek, jarak, prokop
jera - zašto
jetim - dijete bez jednog ili oba roditelja, siroče
juzbaša - kapetan, zapovjednik buljuka

03.12.2005.

K

kabast - krupan, velik
kabul-olsum - kod Boga ti bilo primljeno
kabur - grob
kadija - šerijatski sudija
kahar - žalost, tuga
kahariti - ožalostiti, nanijeti tugu
kail - spreman, voljan, sporazuman
kaldrma - kamenom popločan put ili avlija
kaloše - kaljače, plitka gumena obuća koja se navlači na cipele
kama - dvosjekli bodež
kapidžik - mala vrata, sporedna vrata
karar - dovesti u red; prilika
kasapin - mesar
katil - ubica
kauriti - pokrštavati
Kentauri - divlji narod u grčkoj pokrajini Tesaliji, po Homeru više zvijeri nego ljudi; u kasnija vremena se pričalo da su Kentauri bili napola konji (tj. glava i prsi ljudski, a ostalo tijelo konjsko); to je pričanje nastalo otud što je ovaj divlji narod neprestano jahao na konjima
keveš - loše, slabo
Kevser vrelo - Džennetsko vrelo
kibla - kjaba u Meki prema kojoj se okreću muslimani prilikom klanjanja namaza
kijamet - metež; mnoštvo iskupljenog svijeta
Kijametski dan - Sudnji dan, Kijamet, Smak svijeta
kitab - knjiga
kurban - goveče koje se kolje na Kurban-bajram
kutarisati se - riješiti se, osloboditi se nečega

03.12.2005.

L

labrnja - njuška, gubica
labrnjati - pričati koješta
lagum - mina
lagumdžija - miner
lahor - povjetarac
lailahe illallah - nema drugog Boga osim Allaha
laktaroš - ulizica, karijerist
lakumača - otvor na čakširama
lastika - guma; gumena vezica za čarape
legenj - posuda za uzimanje abdesta
levha - kaligrafski ispisan citat iz Kur'ana, ili mudra izreka
lezet - slast, užitak
lingati - skitati se, klatariti se
lokma - zalogaj
lukšija - tradicionalno sredstvo za pranje veša
luntra - starinska puška
lužina - lug, šumica

03.12.2005.

Lj

ljeljak - lješnik
ljendohan - lijenčina
ljesa - mjesto na kojem se suši voće u sušnici
lještak - ljeskova šuma
ljiljan - lijer, krin
ljuba - supruga; dragana
ljudeskara - krupan, snažan muškarac
ljudevan - čovječan
ljulj - zla trava, vrsta korova
ljuščidba - komušanje kukuruza
ljutika - vrsta luka

03.12.2005.

M

mahfil - galerija u džamiji
maksum - nejako dijete
mangala - sud posebnog oblika, napravljen obično od bakra, u kojem se drži žeravica radi zagrijavanja sobe, ili za podgrijavanje skuhane kahve ili jela
mantati se - okretati se u glavi, osjećati blagu nesvjesticu
marifetluk - majstorija, dovitljivost; izmotavanje, smicalica
mašallah - uzvik radosti i odobravanja
maštrafa - čaša, naročito čaša sa ukrasnim staklom iz koje se pije šerbe
mejitnjača - ptica koja se čuje kad neko umire
mekam - lijep glas prilikom učenja Kur'ana ili ezana
mekteb - vjerska osnovna škola
melek - anđeo
merak - naslada, ugodno osjećanje, uživanje; strast, žudnja, želja, volja za nečim
merakli - strastven, željan naslade i uživanja; melanholičan; strastveno, s nasladom
meraklija - onaj koji voli uživanje, provođenje
meraktisanje - meračenje, naslađivanje
merhabati se - govoriti merhaba, pozdravljati se sa merhaba
merhamet - samilost, milost, milosrdnost
merhametli - milostiv, mehka srca
merhametsuz - nemilosrdan, bezobziran čovjek
merhum - mehrum, umrli
merhuma - umrla
mertek - greda, direk, balvan
mesdžid - manja muslimanska bogomolja u kojoj nema ni munare
mesela - problem, pitanje koje treba riješiti (obično se misli na vjersko pitanje
mešćema - sud
mestve - vrsta duboke kućne obuće od mekahne kože
mevlud - hvalospjev u čast rođenja Muhammeda a.s.
mezarje - groblje, mezarluk, mezaristan
mezartaš - nadgrobni kamen, nišan
mezheb - pravne škole, pravac
mihrab - ovalno udubljenje u pročelju džamije gdje klanja imam
mihrab-česma - česma s nišom
mileram - kajmak, pavlaka
milodar - poklon
mimohod - prolaženje, defile
minber - govornica u džamiji sa više stepenica sa koje imam drži propovijed
minder - uzdignuto mjesto sa šiljtetom
mlaćenica - mlaćanica, mlijeko iz kojeg je maslac izmeten, izmlaćen, u stapu
mnijenje - javno mišljenje
mogranj - vrsta šipka, sladun, granat
mubareć - blagoslovljen
mudžiza - nadprirodne pojave rezultat Božije volje
muezzin - čovjek koji poziva na namaz
muhadžir - izbjeglica, iseljenik, doseljenik
muhur - pečat
muktedija - pristalica u namazu za imamom
musafir - gost
musalla - mjesto gdje se klanja namaz
mušebak - drvena ili željezna rešetka na prozoru
muševeda - prevara
mušterija - kupac, klijent
Mushaf - Kur'an uvezan u jednu knjigu
mušno - nešto teže učiniti
muštuluk - nagrada za radosnu vijest

03.12.2005.

N

nadušak - bez predaha, brzo
nadžidžana - nakinđurena
nadžidžati - nakititi
nafaka - opskrba uopće; dobit, zarada; ono što je čovjeku od Boga određeno da pojede i popije
nafakali - čovjek koji ima sreće da mu uvijek nešto "kaplje"; ima para, imovinu, ima dobro pojesti i popiti
nafakasuz - čovjek koji nije sretan u nafaki
nafila - nešto što je suvišno, što je nepotrebno
naizber - učiti napamet bez knjiga
nama - odmah, iz ovih stopa
nekrofobija - strah od mrtvaca
nekromanija - nekrofilija, spolno oskvrnjivanje leševa, vrsta seksualne nastranosti
niktofobija - strah od noći, od mraka
nimet - hrana uopće
nimfomanija - spolna nezasitljivost
nimfonanija - žensko spolno samozadovoljavanje
niša - udubljenje u zidu
nišandžija - strijelac; čuvar carevog pečata
nišaniti - ciljati
nitaluk - mosur na koji se namotava pređa za vezivanje niti ako se prekine
nite - dio tkačkog stana, razboja
nitkov - nevaljalac
niz dlaku - nekome popuštati, laskati mu, slagati se u svemu s njim
nobet - straža, smjena; red, turnus
noćca - noć (poetski)
noćobdija - koji noću ne spava, bdije
nogirati - nekoga izbaciti, odbaciti, otjerati, otpustiti
nogostup - staza
noksan - nepotpun, manjkav
noksanluk - nepotpunost, manjkavost
nokta - tačka
nota bene! - pamti dobro!; ne zaboravi!; drži na pameti
notoran - općepoznat, očigledan; ozloglašen
novela - kratka pripovijest; priča
nudizam - smjer koji propovijeda golotinju; kult golotinje
nur - sjaj, svjetlo; zraka svjetla koja, po vjerovanju muslimana, s neba pada na grob kojeg sveca, odnosno svjetlost koja se, po narodnom vjerovanju, pojavljuje iz grobova pobožnih ljudi
nusprodukt - sporedni proizvod, nusproizvod
nutrologija - nauka o ishrani

03.12.2005.

Nj

njedarca - (poetski) njedra
njemušti - nijemi, nerazumljivi
njihnuti se - krenuti, poći, vinuti se
njilaš - pripadnik mađarske fašističke organizacije za vrijeme drugog svjetskog rata
njiska - glas životinja, kad je ugrož ena, kad je čovjek hvata
njiverak - njivarak, mala njiva, njivica
njoki - knedle, okruglice
njopa - hrana, jelo, klopa
njopati - jesti
njuhati - njušiti, najčešće za čovjeka

03.12.2005.

O

o tempora, o mores! - o čudnih li vremena, čudnih li običaja!; o pokvarenog li svijeta (Ciceron u prvom govoru protiv Katiline)
obišnjak - ručno vezena zavjesa
očaditi - odimiti, zapaliti
odnafo - namjerno
oganj - vatra
ogasuliti - okupati
ograjisati - nagaziti na čine
ohanjak - žbun
omaha - narodno veselje na Jurjev
ornament - slikovni, grafički ili skulpturni ukras; primjenjuje se u arhitekturi, slikarstvu i sl.
ornitofobija - strah od ptica
oroz - odapinjač, kokot na pušci, obarač, okidač
ortopedija - dio medicine koji proučava poznavanje, sprečavanje i liječenje nepravilnosti ili iskrivljenja ljudskog tijela, osobito nogu
oscilacija - titranje, kolebanje, njihanje, mijenjanje, promjene
otfikariti - odsjeći, odrezati
otoman - mekahni istočnjački divan s jastukom, bez naslona
ovacija - oduševljenje i dugotrajno odobravanje i pozdravljanje, javno i glasno iskazivanje počasti
ovarij - jajnik
ovariotomija - operacija jajnika
ovaritis - upala jajnika
ovulacija - nošenje, leženje jaja; izlučivanje sazrelih jaja iz jajnika
ovum - jaje

03.12.2005.

P

pak-papir - deblji papir za zamotavanje, ukoričavanje knjiga, sveski i sl.
pehlivan - artist, akrobata na žici
pejgamber - vjerovjesnik
pendrek - palica
peškeš - dar, poklon
piksla - taksa za iznajmljen sto
posefiti - pogriješiti
postekija - uređena koža za klanjati
prangija - mali top
preventiva - sve mjere opreza, svi podhvati da se nešto predusretne, spriječi
prezent - sadašnje vrijeme, sadašnjost
prezentabilan - ugledan, koji pristojno izgleda, koji se može pokazati
prezentacija - predstavljanje, predstava, izvedba, prikazivanje; predlaganje, podnošenje prijedloga
pro bono publico - za opće dobro
probeharati - procvjetati, procvasti
Procul a love, procul a fulmine - Daleko od Jupitera, daleko od groma, tj. ne treba se bojati požara ko je daleko od vatre (drugim riječima: što je ko na višem položaju, život mu je u većoj opasnosti)
prodrom - predznak, vjesnik, prvi simptom
protokol - zapisnik; rješenja donijeta da diplomatskim konferencijama
prototip - pralik, prauzor, prvotni lik po kojem je pisac izgradio svoj literarni tip
proverb - proverbij, poslovica, mudra uzrečica
prtokol - narandža

03.12.2005.

R

rabies - bijes, bjesnilo, gnjev
racionalizam - smjer u teoriji spoznaje koji smatra da je razum vrelo i kriterij vjerodostojnoga znanja; pravac u književnosti 18. st., koji daje prednost razumu nad osjećajima
rahmet - milost
rahmetli - pokojni, umrli
rećat - rekjat, sastavni dio namaza
rektitis - upala zadnjeg crijeva
rekvijem - muzičko djelo žalobnoga karaktera
relevantan - znatan, važan, bitan, jezgrovit, istaknut
remulada - hladni papreni umak od ulja, gorušice, začina i zelenog povrća
renome - reputacija, slava, čuvenost, popularnost, ugled, prestiž
rucelj - drvene ručke
ruho - djevojačka oprema za udaju
ruhsat - dozvola, dopuštenje
rusa - boja kose, crvenkasta ili svijetlosmeđa
ružiti - grditi

03.12.2005.

S

sabur - strpljivost
sadaka - milostinja
saff - poredani ljudi u red za vrijeme namaza
sahibija - vlasnik
salavat - Božiji blagoslov na Muhammeda a.s.
salla - učenje sa minareta povodom smrti
Sans souci - "Bez brige", naziv dvorca pruskog kralja Fridrika II blizu Potsdama kraj Berlina (poznat kao omiljeno boravište Voltaireovo)
sanskrit - drevni jezik Hinda na kojem je napisan veći dio njihove literature; kao narodni jezik izumro šest stoljeća prije naše ere, ali se kao jezik učenjaka još danas govori i piše u Indiji
sećija - uzdignuto sjedište od dasaka
sedžda - u toku namaza pasti ničice čelom i nosom na tlo
sehara - ukrašen sanduk
sehur - ramazanski ručak prije zore
sejriti - promatranje
selam - pozdrav kod muslimana
selamet - spas, pravi put
serdžada - tkani mali ćilim za klanjanje
sevab - sevap, dobro djelo
skemlija - niska stolica bez naslonjača
spahija - turski feudalni konjanik; zemljoposjednik, veleposjednik, bogat čovjek
stimulacija - poticanje, bodrenje, sokoljenje, pobuđivanje; nadraživanje
sufara - arapska početnica
sure - poglavlje Kur'ana
suret - oblik, izgled

03.12.2005.

Š

šafija - imam šafijskog mezheba
šamija - mahrama
šargija - vrsta tambure
šašovci - drveni strop
šedrvan - vodoskok
šefaat - zauzimanje na Sudnjem danu
šehadet - svjedočenje
šejtan - vrag, đavo
šerbe - jako zaslađena voda
šindra - male cijepane daske kojim se pokrivaju kuće
šiša - flaša
špira - špiritulja, jaka umjetno pravljena rakija
špula - mosur, cijevka na koju se namata konac; svitak, kalem, čekrk
štafelaj - nogari, stalak na kojem slikar izrađuje sliku
štanga - metalna poluga, pritka, motka, trklja
šteker - kontakt, utikač, priključnik
šućur - hvala
šuster - postolar, obućar, cipelar

03.12.2005.

T

tabut - drvena nosila za umrlog
tahret - čistoća
talahati - besciljno hodati
talkin - učenje na mezaru neposredno nakon klanjanja dženaze
teferič - zabava, narodno veselje
tefter - registar, bilježnica
tekbir - izgovaranje riječi Allahu ekber
tekija - derviška zgrada
telal - glasonoša, javni objavljivač
ters - naopaka narav
terzija - krojač
teslimiti - Bogu dušu dati
tevba - pokajanje
tevhid - grupno učenje pred dušu umrlog
turbe - natkriveni mezar

03.12.2005.

U

ugursuz - nesretnik, nevaljalac, lopov, bezobraznik; vragolan, nestašan stvor, obješenjak
uhar - korist
uhasuliti - pripraviti
ujdurma - smicalica, podvala, lukavština
ukabuliti - usvojiti, pristati na nešto
ukalkulirati - ubrojiti, uračunati
ukulele - "havajska gitara", mala gitara sa četiri žice; potječe sa otoka Haiti, a sastavni je dio džez-orkestra
ulceracija - nastajanje čira, nabiranje gnoja pod kožom
ulitis - upala desni, vilice, čeljusti
ummet - sljedbenici Poslanika
upetiti - zapamtiti

03.12.2005.

V

vakat - doba, vrijeme
vakif - zavještač, osnivač zadužbine
vallahi - tako mi Boga
varis - nasljednik
vasijet - oporuka
veni, vidi, vici! - dođoh, vidjeh, pobjedih! (Cezarov izvještaj senatu o pobjedi nad Farnakom kod Zele god. 47. pr.n.e.); sinonim za laku i brzu pobjedu
veresija - krerdit, povjerenje, davanje robe "na vjeru", pozajmljivanje
vitr namaz - namaz koji se klanja poslije jacije namaza
vizija - pojava, prikaza, utvara; gledanje, viđenje
vizionar - zanesenjak, sanjar; prorok, vidovnjak
vizita - posjeta, obilazak; liječnički pregled u bolnicama
volonter - dobrovoljac, osoba koja besplatno obavlja neku službu
volšeban - tajanstven, čaroban, magičan

03.12.2005.

Z

zejtin - ulje
zeman - vrijeme
zerzevat - zelen, zelenje, povrće
zerzevadžija - piljar, povrćar
zetetika - umjetnost ispitivanja, istraživanja istine
zicer - situacija iz koje se može izvesti siguran pogodak (u biljaru, u ping-pongu)
ziher - siguran, pouzdan
zijaniti - biti na šteti
zijaret - posjeta, obilazak
zikr - izgovaranje Božijih atributa
zinaluk - blud, prostitucija
zoantropija - vrsta ludila pri kojem bolesnik umišlja da je neka životinja
zor-zorile - jedva jedvice, na jedvite jade, s velikom mukom
zorli - silno, jako
zulum - nasilje, nepravda, bezakonje, okrutnost, tiranija, teror
zvekir - halka i metalna ploča na vratima

03.12.2005.

Ž

žaga - pila, testera
žalfija - kadulja, slavulja, usnatica
žanr - određeni oblik literarnih djela; stil, način
žargon - slang, kent, šatra
žar-ptica - ptica iz ruskih narodnih bajki; rajska ptica u našim narodnim pričama
žbir - uhoda, pandur, redar, špijun
žgoljo - mršav, sitan čovjek
žigolo - mlad čovjek koji živi od ljubavnih veza sa starijim, imućnijim ženama; profesionalni plesač koji daje satove plesa po kućama
žirant - jamac, potpisnik na mjenici
žiška - žiga, od vatre, od žeravice, od žari
žitelj - stanovnik
žižola - vrsta sitnoga graha

Rječnik manje poznatih riječi